afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
ok
nl fr en
FAQ home contact
Procedure

Slachtoffers van mensenhandel kunnen in België van een bijzondere beschermingsprocedure genieten, waarbij PAG-ASA voor het humanitaire luik zorgt. Slachtoffers van mensensmokkel onder verzwarende omstandigheden (bv. minderjarigen, zwangere vrouwen, zieke personen) worden in de wet gelijkgesteld aan slachtoffers van mensenhandel en kunnen dus van dezelfde procedure gebruik maken.

 

Erkend worden als slachtoffer van mensenhandel of van mensensmokkel onder verzwarende omstandigheden geeft recht op een bijzonder beschermingsstatuut, waaraan bepaalde voorwaarden zijn gekoppeld. Deze voorwaarden zijn:

• geen contact met de vermoedelijke dader(s);

• geen gevaar voor openbare orde of nationale veiligheid;

• medewerking met politie en justitie; en

• begeleiding door een gespecialiseerd centrum.

 

Met dit statuut kunnen specifieke verblijfsvergunningen worden verkregen. Deze documenten laten de slachtoffers toe legaal in België te verblijven en een toekomstproject uit te bouwen.

In de praktijk verloopt de procedure in vier fasen:

1. Een (mogelijk) slachtoffer wordt geïndentificeerd en doorverwezen naar één van de drie gespecialiseerde centra. Na een intakegesprek en eventuele opname, krijgt het slachtoffer een reflectieperiode van 45 dagen. Tijdens deze periode kan het slachtoffer nadenken over het al dan niet indienen van een klacht. Tijdens deze periode beschikt het slachtoffer over een bevel om het grondgebied te verlaten.

2. Indien het slachtoffer besluit klacht in te dienen, krijgt hij een attest van immatriculatie type A, geldig gedurende drie maanden. Hiermee kan er ook een arbeidskaart C aangevraagd worden. Tijdens deze fase wordt het slachtoffer nog steeds begeleid door een gespecialiseerd centrum.

3. Na deze fase kan het slachtoffer beschikken over een verblijfsvergunning van zes maanden, op voorwaarde dat het gerechtelijk dossier nog steeds aan de gang is, het parket of het auditoraat de persoon als een slachtoffer van mensenhandel beschouwen, de persoon nog steeds bereid is mee te werken, de banden met de uitbuiter(s) verbroken zijn en het slachtoffer geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid vormt. Deze verblijfsvergunning is verlengbaar tot het einde van de gerechtelijke procedure.

4. Indien de klacht of de verklaringen hebben geleid tot een veroordeling op basis van de wet op de mensenhandel heeft het slachtoffer recht op een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. De eerste veroordeling geeft aanleiding tot de toekenning van een verblijfsrecht, ook indien de tegenpartij vervolgens in beroep gaat.

NIEUWS
10/08/2018
Jaarverslag 2017.


>>>

22/12/2017
Jaarverslag 2016


>>>

8/02/2017
Jaarverslag 2015


>>>

2/12/2015
Jaarverslag 2014


>>>

2/10/2014
Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is klaar.
>>>

2/10/2014
Le Rapport Annuel 2013.


>>>

31/07/2013
Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 is klaar.
>>>

28/08/2012
Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 is klaar.
>>>

24/05/2011
Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 is klaar.
>>>

28/09/2010
Jaarverslag 2009!

Het nieuwe jaarverslag van 2009 is klaar!
>>>

5/08/2009
Solidariteitsprijs

Deelname Solidariteitsprijs van De Standaard
>>>

18/10/2008
"10 minutes"

Kortfilm ter gelegenheid van de dag tegen mensenhandel.
>>>

Photography by Elke Roelant