afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
ok
nl fr en
FAQ home contact
Definitie

Kort omschreven bestaat mensenhandel uit de uitbuiting van een persoon, hetzij in de prostitutie, hetzij in eender welke economische sector (bv. horeca, bouw, textiel, ...)

Een precieze definitie van mensenhandel vinden we terug in de wet van 10 augustus 2005. Mensenhandel wordt er gedefinieerd als de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem, met het oog op:

  • seksuele uitbuiting
  • uitbuiting van bedelarij
  • aan het werk zetten in omstandigheden strijdig met de menselijke waardigheden
  • uitbuiting in het kader van orgaanhandel
  • het doen plegen van misdrijven

 

NIEUWS
10/08/2018
Jaarverslag 2017.


>>>

22/12/2017
Jaarverslag 2016


>>>

8/02/2017
Jaarverslag 2015


>>>

2/12/2015
Jaarverslag 2014


>>>

2/10/2014
Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is klaar.
>>>

2/10/2014
Le Rapport Annuel 2013.


>>>

31/07/2013
Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 is klaar.
>>>

28/08/2012
Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 is klaar.
>>>

24/05/2011
Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 is klaar.
>>>

28/09/2010
Jaarverslag 2009!

Het nieuwe jaarverslag van 2009 is klaar!
>>>

5/08/2009
Solidariteitsprijs

Deelname Solidariteitsprijs van De Standaard
>>>

18/10/2008
"10 minutes"

Kortfilm ter gelegenheid van de dag tegen mensenhandel.
>>>

Photography by Elke Roelant