afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
ok
nl fr en
FAQ home contact
Internationaal

Niet alleen in België wordt er aan de strijd tegen mensenhandel gewerkt, ook op internationaal niveau gebeurt er veel. Een eerste instrument is het nieuwe Verdrag dat op 3 mei 2003 werd goedgekeurd door de Raad van Europa. In dit verdrag wordt aandacht besteed aan alle vormen van mensenhandel, zowel nationaal als transnationaal, en ongeacht of er een verband is met de georganiseerde misdaad.

Nog in 2003 werd door de lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een "Actieplan ter bestrijding van de mensenhandel" opgesteld.

Op hoger niveau werd er door de Verenigde Naties een Verdrag inzake internationaal georganiseerde misdaad opgesteld, met aansluitend een Protocol dat focust op mensen- en vrouwenhandel. Dit protocol beoogt de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, bescherming van de slachtoffers en samenwerking tussen staten. Cruciaal daarbij is dat de staten die het Protocol geratificeerd hebben hun wetgeving en maatregelen op elkaar moeten afstemmen.

 

NIEUWS
10/08/2018
Jaarverslag 2017.


>>>

22/12/2017
Jaarverslag 2016


>>>

8/02/2017
Jaarverslag 2015


>>>

2/12/2015
Jaarverslag 2014


>>>

2/10/2014
Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is klaar.
>>>

2/10/2014
Le Rapport Annuel 2013.


>>>

31/07/2013
Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 is klaar.
>>>

28/08/2012
Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 is klaar.
>>>

24/05/2011
Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 is klaar.
>>>

28/09/2010
Jaarverslag 2009!

Het nieuwe jaarverslag van 2009 is klaar!
>>>

5/08/2009
Solidariteitsprijs

Deelname Solidariteitsprijs van De Standaard
>>>

18/10/2008
"10 minutes"

Kortfilm ter gelegenheid van de dag tegen mensenhandel.
>>>

Photography by Elke Roelant